Blog Image

Nytt Liv blogg

Til deg

Bloggen administreres av Kristin Håvik

ved tro

Åndelig mat Posted on Sun, September 01, 2019 11:48:41

11 Og når det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro, er det klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven.
12 I loven kommer det ikke an på tro, der heter det: Den som holder budene, skal leve ved dem.
13 Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er enhver som henger på et tre.
14 Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om.

Gal 3:11-14prøvd i alt

Åndelig mat Posted on Sat, August 31, 2019 11:18:26

14 Da vi nå har så stor en yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen!
15 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd.
16 La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.

Heb 4:14-16en ny sang

Åndelig mat Posted on Fri, August 30, 2019 11:42:18

1 Syng for Herren en ny sang! Syng for Herren, all jorden!
2 Syng for Herren, pris hans navn! Forkynn fra dag til dag hans frelse!
3 Fortell blant hedningene hans herlighet, blant alle folk hans undergjerninger!..*..
Gi Herren, dere folkeslekter – gi Herren ære og makt!

Sal 96:7Herrens verk

Åndelig mat Posted on Thu, August 29, 2019 10:58:03

22 Steinen*(Messias) som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein.
23 Dette er Herrens verk. Det er underfullt i våre øyne.
24 Dette er dagen som Herren har gjort. Vi vil fryde oss og glede oss på den.

Sal 118:22-24vokse opp

Åndelig mat Posted on Mon, August 26, 2019 11:03:49

15 Men sannheten tro i kjærlighet skal vi i alle ting vokse opp til Ham som er hodet – Kristus.
16 Ut fra Ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven som ethvert ledd har, etter virkningen av den styrke som er gitt hver del. Dette skaper vekst for hele legemet til sin egen oppbyggelse i kjærlighet.

Ef 4:15fi Mitt navn

Åndelig mat Posted on Sun, August 25, 2019 10:58:28

12 Sannelig, sannelig sier Jeg (JESUS) dere: Den som tror på Meg, han skal også gjøre de gjerningene Jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for Jeg går til Min Far.
13 Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjøre, så Faderen skal bli herliggjort i Sønnen.
14 Dersom dere ber* om noe i Mitt navn, skal Jeg gjøre det.

Joh 14:12-14Herren Jesu navn

Åndelig mat Posted on Sat, August 24, 2019 12:25:48

16 La Kristi ord bo rikelig i* dere i all visdom, slik at dere underviser og formaner hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og ved nåden** synger i deres hjerter for Herren.
17 Og hva dere enn gjør i ord eller gjerning, gjør alt i Herren Jesu navn, og takk Gud Faderen ved Ham.

Kol 3:16fHerrens Engel

Åndelig mat Posted on Fri, August 23, 2019 10:56:16

Herrens Engel* slår leir rundt omkring dem som frykter Ham, og Han** frir dem ut.

Sal 34:8