16 La Kristi ord bo rikelig i* dere i all visdom, slik at dere underviser og formaner hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og ved nåden** synger i deres hjerter for Herren.
17 Og hva dere enn gjør i ord eller gjerning, gjør alt i Herren Jesu navn, og takk Gud Faderen ved Ham.

Kol 3:16f