12 Sannelig, sannelig sier Jeg (JESUS) dere: Den som tror på Meg, han skal også gjøre de gjerningene Jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for Jeg går til Min Far.
13 Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjøre, så Faderen skal bli herliggjort i Sønnen.
14 Dersom dere ber* om noe i Mitt navn, skal Jeg gjøre det.

Joh 14:12-14