22 Steinen*(Messias) som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein.
23 Dette er Herrens verk. Det er underfullt i våre øyne.
24 Dette er dagen som Herren har gjort. Vi vil fryde oss og glede oss på den.

Sal 118:22-24