1 Syng for Herren en ny sang! Syng for Herren, all jorden!
2 Syng for Herren, pris hans navn! Forkynn fra dag til dag hans frelse!
3 Fortell blant hedningene hans herlighet, blant alle folk hans undergjerninger!..*..
Gi Herren, dere folkeslekter – gi Herren ære og makt!

Sal 96:7